Situazione Meteo in Friuli Venezia Giulia..

[trebi-d2 idreg=”6″ c1=”ffffff” c2=”000000″ c3=”cccccc” b1=”3b3b3b” b2=”000000″ b3=”000000″]

Situazione Meteo a Polcenigo (PN)..

[trebi-c1 loc=”5346″ c1=”000000″ c2=”ffffff” c3=”cccccc” b1=”3b3b3b” b2=”000000″ b3=”000000″]

Situazione Meteo a Aviano (PN)..

[trebi-c1 loc=”417″ c1=”000000″ c2=”ffffff” c3=”cccccc” b1=”3b3b3b” b2=”000000″ b3=”000000″]

Situazione Meteo a Maniago (PN)..

[trebi-c1 loc=”3821″ c1=”000000″ c2=”ffffff” c3=”cccccc” b1=”3b3b3b” b2=”000000″ b3=”000000″]